موتور رلوکتانسی

موتور رلوکتانسی یک نوع موتور الکتریکی است که عملکرد براساس اصول میدان مغناطیسی و جریان الکتریکی دارد. این موتور از ... ادامه مطلب